Sponsoren gezocht voor realisatie monument kamp De Vossenbosch

Algemeen

WIERDEN – Aan de Oude Zwolseweg, tussen Wierden en Hoge Hexel, komt een monument ter herinnering aan voormalig kamp De Vosssenbosch. De Stichting Monument Vossenbosch is in een vergevorderd stadium wat betreft de realisatie, maar heeft financiële middelen nodig om het monument daadwerkelijk te kunnen plaatsen. Sponsors kunnen zich dan ook melden, zodat in 2019 het monument geplaatst kan worden.

Op initiatief van Ria Broeze, Ingrid Groeneveld en Alijd Jobst is de Stichting Monument Vossenbosch gevormd. De stichting heeft zich ten doel gesteld om een monument aan de Oude Zwolseweg – de locatie van het voormalige kamp – op te richten dat herinnert aan het verblijf van de Molukse Wierdenaren in het kamp Vossenbosch tussen 1951 en 1972.

Grafheuvels, werkkamp en woonwijk
“Hoe meer we ons verdiepten in de geschiedenis van het kamp, hoe meer we ervan doordrongen raakten dat ons doel verder moest gaan dan alleen een herinneringsmonument”, laat Theo de Putter namens de initiatiefnemers weten. “De geschiedenis leert dat het een plek is met een bewogen geschiedenis die ver teruggaat, tot 2000 voor Christus! Aan de rand van de plek waar eens het kamp Vossenbosch stond, is een bronstijdgrafheuvel gevonden, die daar gemaakt is in de periode tussen 2000 en 8oo voor Christus. In de Tweede Wereldoorlog werden er barakken gebouwd, die achtereenvolgens bevolkt werden door Duitse militairen, gedemobiliseerde Nederlandse soldaten, werkloze joodse mannen en tot slot weer door niet-joodse Nederlanders. En daarna, als de Molukse KNIL-militairen in 1951 naar Nederland komen, bieden de barakken van kamp Vossenbosch hen onderdak tot aan 1972. Een periode die vele herinneringen oproept bij de Molukse gemeenschap en bij velen in de Wierdense gemeenschap, die de periode bewust beleefden.”

Plek van herinnering
Het plan is om een monument en informatiebord over de historie van de Vossenbosch te realiseren. “In de eerste plaats is het monument bedoeld als herinnering aan het kamp Vossenbosch en de periode tussen 1951 en 1972 dat dit kamp huisvesting bood aan Molukkers die na de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië naar Nederland kwamen. Het monument zal voor de mensen die daar hebben gewoond en hun nabestaanden een plek van herinnering en herdenking zijn. Maar voor de inwoners van de gemeente Wierden is de Vossenbosch ook een plek met een bijzondere geschiedenis. Er is nu te zien, maar enkelen herinneren zich nog dat er Molukkers woonden. Met de functies in de decennia daarvoor zijn nog maar weinigen bekend. Het is een plek met een bewogen geschiedenis in de twintigste eeuw die waardevol is om door te geven.”
Voor toeristen en recreanten is het waardevol om hen te vertellen over de geschiedenis van deze plek. De Putter: “Langs de locatie waar we het monument en het informatiepaneel willen plaatsen komen meerdere recreatieve routes, waaronder het fietsknooppuntnetwerk en de MTB-route. Daarnaast is het terrein op wandelafstand van verschillende vakantieparken in de buurt. We willen met een monument de herinneringen levend houden aan de gedeelde geschiedenis van het kamp Vossenbosch. De periode als werkkamp in de tweede wereldoorlog en aan de periode dat de Vossenbosch de woon- en leefomgeving was van onze Molukse inwoners.”
De inschrijfprocedure voor het monument loopt nog. Eind deze maand is de deadline en wordt een keuze gemaakt, zodat in mei 2019 het monument daadwerkelijk geplaatst kan worden. Behalve een monument moet er ook een website komen met allerhande info. “Verder denken we aan het inzetten van een vertel-app. Het is belangrijk om het verhaal van de Vossenbosch ook door te vertellen aan onze kinderen. Daarom maken we een educatiekoffer waarmee op de scholen in Wierden en omgeving les kan worden gegeven over dit stuk lokale geschiedenis.”
Om al deze plannen te kunnen realiseren is geld nodig. Meer informatie daarover is op te vragen via st.monument.vossenbosch@gmail.com. Of doneer meteen op rekening NL27 RABO 0329921304.