Sportverenigingen uit gemeente Wierden willen snel nieuwe hal

Algemeen

WIERDEN – Tijdens de bijeenkomst Vitaal Vooruit!, afgelopen week in Wierden op instigatie van het CDA, hebben de sportverenigingen uit Wierden aangegeven dat wat hun betreft zo snel mogelijk een nieuwe sporthal gebouwd wordt.

Het werd deze avond al vrij snel duidelijk dat de huidige capaciteit onvoldoende is en dat er voor trainingen en ‘thuis’-wedstrijden met regelmaat naar omliggende plaatsen moet worden uitgeweken. Een dergelijk verzoek heeft GV Wierden enkele weken terug ook al kenbaar gemaakt in deze krant. Zij maken gebruik van met name de sterk verouderde gymzaal aan de Wilhelminastraat in Wierden en wijken ook uit naar een accommodatie in Rijssen.

Naast de beperkte beschikbaarheid hebben de sportverenigingen ook aangegeven graag mee te willen praten over de invulling van een nieuwe sportaccommodatie. Dan kan deze na de totstandkoming zo optimaal mogelijk gebruikt worden. Michel van Sluijs van het CDA duidt: “Om de urgentie extra te benadrukken gaan wij inventariseren hoeveel uren de verenigingen nu noodgedwongen buiten Wierden moeten huren, dit kan omgerekend in euro’s wel eens om een aanzienlijk bedrag gaan .” De lokale fractie heeft sportverenigingen toegezegd de spoedige realisatie van de nieuwe indoor-sportaccommodatie nadrukkelijk onder de aandacht te blijven brengen. Gezien de omvang van het bouwproject lijkt een termijn van minimaal twee jaar daarbij het meest realistisch.

De aanwezige vertegenwoordigers van de sportverenigingen zien ook meerwaarde in een nauwere samenwerking. Als voorbeeld werd genoemd het samen beheren van de kantine in de nieuw te realiseren sporthal. Op die manier kunnen verenigingen zonder eigen clubhuis extra inkomsten generen.