Steun vanuit gehele raad voor bezwaarmakers N35

Algemeen

WIERDEN – De verbreding van de N35 houdt de gemoederen van omwonenden en bedrijven in de omgeving van de Rijksweg bezig. De vrees voor overlast door meer verkeersdruk en hogere snelheden leeft al geruime tijd, maar de bezwaarmakers (met name bewoners Schietbaanweg) voelen zich niet serieus genomen.

De fracties van de Wierdense gemeenteraad hebben vorige week dinsdag gezamenlijk een motie ingediend. Doel is om Rijkswaterstaat wakker te schudden, zodat de plannen nogmaals onder de loep worden genomen. Het college van burgemeester en wethouders van Wierden gaat hier voor vechten.
Het tracé van de N35 tussen Nijverdal en Wierden wordt verbreed naar 2x2 rijstroken. Ook gaat de maximum snelheid omhoog naar honderd kilometer per uur. Naar verwachting starten de werkzaamheden al in 2020. Buurtbewoners vrezen voor overlast en aantasting van hun gezonde leefomgeving, met name door geluidsoverlast, fijnstof en daaraan gekoppeld slapeloosheid en stress. Zij hebben dit al meermalen duidelijk laten blijven, onder andere tijdens inspreekmomenten. Tijdens een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis, in januari dit jaar, werd duidelijk dat de gemoederen inmiddels hoog oplopen. De bewoners zijn niet tegen de verbreding van de weg, maar willen deugdelijke voorzieningen om overlast te voorkomen, zoals bijvoorbeeld duurzame geluidswallen.

“De bewoners hebben geen vertrouwen in de onderzoeken van Rijkswaterstaat”, aldus raadslid Alfons Woolderink tijdens de informele raadsvergadering van dinsdag 5 maart. Volgens de bewoners onderbouwt Rijkswaterstaat de plannen met berekeningen en aannames, die onvoldoende toegelicht worden. Woolderink: “Er liggen nog veel vragen van de omwonenden, die ook in januari weer zijn gesteld maar nog steeds onbeantwoord gebleven. Het is nu zo ver dat zij op dit moment alleen nog de mogelijkheid hebben om een beroep in te dienen bij Raad van State. Wordt dat beroep van tafel geveegd, dan gaan de plannen zoals ze er dan liggen door en blijven zij als omwonenden ongehoord.” Dit stuitte tegen de borst van alle fracties, waarop gezamenlijk wordt opgetrokken en nu een motie is ingediend, die unaniem is aangenomen. Het gemeentebestuur staat achter de raad en gaat hoe dan ook hard de slag om alsnog via constructief overleg volledige en transparante info boven water te krijgen. Aanpassingen aan de bestaande plannen kan wel betekenen dat de gemeente een verzoek om cofinanciering op het bordje krijgt en dat is in tijden dat de al stevig broekriem aangetrokken moet worden pittig.