Stichting De Welle zet in op ontmoeting op zondag

Algemeen

WIERDEN/ENTER – Elkaar ontmoeten, gezellig wat ondernemen en daarmee de stilte doorbreken. Dat is de insteek die De Welle heeft om op zondagen activiteiten te gaan organiseren. “De zondag is voor velen een gezellige familiedag, maar voor een grote doelgroep is het ook een dag waar geen eind aan komt omdat er geen bezoek komt”, vertelt Roselien Slagers, medewerker van welzijnsorganisatie De Welle. “We komen graag in contact met mensen die iets voor een ander willen organiseren én met mensen die behoefte hebben aan ontmoeting.”

Steeds meer mensen – en niet zozeer alleen ouderen – hebben moeite met de invulling van de zondag. Kennissen zijn op bezoek bij familie en ook de eigen familie brengt de dag door binnen het eigen gezin; alleen winkelen of op pad gaan is niet leuk of kan door omstandigheden niet. “Er zijn ook in de gemeente Wierden mensen die daardoor lastig de zondag doorkomen. Zij ervaren de zondag als een langgerekte zee van tijd, die noodgedwongen alleen moet worden ingevuld. Voor sommigen geen probleem maar voor anderen is zo’n lange zondag absoluut geen pretje. Door op de zondag activiteiten aan te bieden, voorkomen we dat deze groep in een isolement zou raken.”
De activiteiten waaraan Slagers denkt zijn breed. “Denk aan samen wat lezen of een potje kaarten, maar het kan ook een uitstapje zijn of een concert bezoeken. En als vervoer een probleem is, daar zijn ook oplossingen voor te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de Mooi Meegenomen Bus die we hier in de gemeente Wierden hebben!”
De Welle wil graag in contact komen met mensen die mee willen denken aan de opzet voor een invulling van deze dag of mensen die juist iets geboden willen krijgen. “We hebben gelukkig al een paar dames die om toerbeurt wat willen oppakken, maar het zou mooi zijn als er zich meer inwoners geroepen voelen!”
Neem contact op met de Welle als je je aangesproken voelt, bel naar 0546 – 57 16 93 of mail naar r.slagers@stichtingdewelle.nl