Stichting Sint in Enter schenkt alle kinderen de helft van de opbrengst

Algemeen

ENTER – De stichting Sinterklaas in Enter is voortgekomen uit een ruim veertig jaar geleden opgerichte groep, bij de toenmalige GV Twenthina, van Sint in Piet. Toen SV Raduga in 1995 werd opgericht bleef de Sint voortbestaan in Enter. In 2009 is dit initiatief door een enthousiaste groep vrijwilligers voortgezet, na beëindiging van de toenmalige organisatoren. Door de groei is begin 2017 het punt bereikt om de activiteiten onder te brengen in stichting Sint in Enter.

Statutair heeft de Stichting Sint in Enter zich ten doel gesteld ieder jaar de helft van de opbrengst te schenken aan een goed doel dat te maken heeft met 'het kind' in de ruimste zin van het woord, in Enter of in het werkgebied van de stichting. Tevens zal de komende jaren, jaarlijks een percentage van de opbrengst ten goede komen aan de roots van de stichting: SV Raduga.

Dit jaar heeft het bestuur, bestaande uit Johan Nijkamp (voorzitter), Koos de Bruin (secretaris) en Henk Welink (penningmeester), in overleg, samenspraak en goedkeuring van de leden, besloten de opbrengst beschikbaar te stellen aan alle kinderen in Enter. Daarom is besloten om alle Enterse scholen (de Roerganger, Akkerwal, Talenter en Wegwijzer) een donatie te doen van elk vierhonderd euro, te besteden aan de kinderen van de scholen.

Ondanks dat de Sint alweer bezig is met de voorbereiding van het komende seizoen – de eerste boekingen zijn alweer binnen – is afgelopen week aan de vertegenwoordigers van alle scholen de cheque overhandigt. De Sint gaat nu met zomerreces, maar zal al vlot na de vakantie de voorbereidingen voor de activiteiten in december al weer opstarten. Wilt u zich melden als vrijwilliger om in de decembermaand een bepaalde rol voor rekening te nemen, dan kunt u zich wenden tot info@sintinenter.nl. Sint en Pieten wensen u allen een fantastische zomer toe en ontmoeten u graag rond 5 december in Enter of omgeving.