Twintig jaar basisschool Het Galjoen in Wierden

Algemeen

WIERDEN – Basisschool Het Galjoen in Wierden heeft donderdag 19 juli het twintigjarig bestaan gevierd. Het was groot feest, waarbij de kinderen de hele dag workshops konden volgen in rap, dans en percussie. Op school stond een heerlijke lunch klaar en ook waren er diverse springkussens en een stormbaan. ’

s Middags werd het schooljaar afgesloten met een groot optreden van alle groepen in gymzaal ’t Noordbroek. Aan belangstelling was er geen gebrek en het publiek was erg enthousiast. Aansluitend werd het schooljaar op het plein afgesloten met een optreden van jeugddweilorkest Barst Los en werden de kinderen van groep acht uitgezwaaid.

Officieel bestaat de katholieke basisschool op 1 augustus van dit jaar twintig jaar. Het Galjoen is de fusieschool van de St. Jansschool aan de Kerkhofstraat, waar nu de appartementen achter Etos en Jan Pas staan en de Kardinaal Alfrinkschool, gevestigd aan de Kruizemunthof, waar nu het Galjoen staat. Twintig jaar geleden begon het Galjoen op twee locaties. De onderbouw aan de Kerkhofstraat en de bovenbouw (groep vijf tot en met acht) aan de Grote Maatweg, in de oude landbouwschool. In dat jaar werd de nieuwe school gebouwd en in de laatste week voorafgaand aan de zomervakantie in 1999 was de grote verhuizing van beide locaties naar het nieuwe gebouw.
Om de nieuwe school een naam te geven werd een prijsvraag uitgeschreven. Veel inzendingen kwamen binnen en uiteindelijk werd gekozen voor het Galjoen, vanwege de vorm van het gebouw, dat zeker op de tekening aan een schip deed denken. In augustus 1999 namen we de nieuwe school in gebruik. Er waren elf lokalen en 270 leerlingen. In het begin nog wat onwennig, maar al snel waren de twee teams één team geworden en was er overeenstemming over hoe het Galjoen vormgegeven zou worden.

De school groeide en na een aantal jaar werd de samenwerking met de Hervormde Kapel gezocht, waar een groep in de kelder les kreeg. Omdat dit geen wenselijke situatie was, kwam de eerste uitbreiding van de school in 2006. De kleuterlokalen aan de rechterkant van de school werden erbij gebouwd, zodat alle kinderen weer een plekje op één locatie konden krijgen. 
Ondertussen deed het digitale tijdperk zijn intrede en ontstond er in de gang een computereiland, waar tot op de dag van vandaag nog steeds gebruik van wordt gemaakt.

Het Galjoen bleef groeien en al in 2009 moest er weer uitgeweken worden naar de Kapel. In 2010 vond er daarom nog een keer uitbreiding plaats. Aan de linker kant van de school was een 'serre' gesitueerd - een kleine ruimte met veel ramen - die ook als klaslokaal werd gebruikt. De serre werd afgebroken en er herrezen twee nieuwe grote lokalen, een kelderlokaal en extra spreekruimtes.

In 2014 zocht toenmalig peuterspeelzaal Poesje Mauw de samenwerking met het Galjoen. Er was sprake van krimp en terugloop van leerlingaantal en dus er was plaats voor de peuters.

Nu in 2018 telt de school op 1 augustus 351 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. Het team is in de afgelopen twintig jaar regelmatig gewisseld van samenstelling, maar telkens werd de school weer op koers gebracht. “In de afgelopen twintig jaar zagen we twintig keer een musical en gingen we twintig keer op kamp. Werd er 18.400 uur lesgegeven. Was er twintig keer een Eerste Heilige Communie, één keer en fikse overstroming. Leerden we zo’n 750 kinderen lezen, rekenen en schrijven, werden elk jaar weer opnieuw tafels gestampt. Werd er ongeveer 6400 keer buiten gespeeld en raakten er zeker vieerhonderd fietssleutels zoek. Er werd hard gewerkt, veel gelachen soms ook gehuild, we waren samen school”, aldus Mirelle Schuurman, directeur van het Galjoen.