Vele handen maken... schoon werk!

Algemeen

De groen uitgeslagen hand aan de Kruizemunthof – om gemotoriseerd verkeer aan te geven dat ze zich in een schoolzone bevinden – was Martijn Gierveld al enige tijd een doorn in het oog. Het plan om met water, zeep en borstel aan de slag te gaan werd door zijn zoons Fender en Stenn opgepakt. Samen met buurtgenootje Simon werd voortvarend te werk gegaan. De drie waren niet bang om vieze handen te krijgen en ze maakten zo deze smoezelige hand weer toonbaar. “Samen houden we de buurt schoon”, aldus vader Martijn.