Wiebe Gouma en Joëlle Oosterhuis winnen Junior Dictee Wierden 2018

Algemeen

WIERDEN – Het Junior Dictee Wierden is dit jaar gewonnen door Wiebe Gouma en Joëlle Oosterhuis. Het dictee werd op woensdag 21 februari in samenwerking met de gemeente Wierden en boekhandel- en kantoorvakhandel Reterink gehouden. Maar liefst zestien kandidaten uit de groepen zeven en acht van de Widerode, de Mariaschool, het Laar, de Kluinveenschool, het Galjoen, de Roerganger, de Driesprong en de Sjaloomschool streden deze dag om de titel 'beste speller van de gemeente Wierden'.

Burgemeester Henk Robben las het dictee voor, dat dit jaar weer geschreven was door auteur Ria Lazoe. Het actuele dictee, dit jaar over de beroemde koe Hermien, was spannend en grappig tegelijk.
Na het nakijken bleek dat er gemiddeld twaalf fouten waren gemaakt. Wiebe Gouma (Basisschool de Driesprong) kwam gelijk als winnaar uit de bus met maar vier fouten. Joëlle Oosterhuis (de Sjaloomschool) kwam na een spannende barrage als tweede winnaar uit de bus met zeven fouten in het dictee en één fout in de barragewoorden. Alle kinderen kregen een presentje van boekhandel Reterink en de winnaars kregen ook nog een extra prijs van de van gemeente. Deze twee beste spellers mogen door naar de finale van Junior Dictee Overijssel. Dit dictee wordt op maandag 9 april gehouden in theater Beerze Bulten te Ommen.