Wierden moet broekriem wederom aanhalen door keuzes Rijksoverheid

Algemeen

WIERDEN – De gemeente Wierden heeft voor het komende jaar rode cijfers op de gemeentebegroting; er is ruim vier ton te weinig aan inkomsten om alle plannen te kunnen voldoen. Oorzaak ligt volgens burgemeester Robben bij het landelijke beleid, waardoor Wierden inteert op de reserves. “Er ligt een enorme uitdaging om te lobbyen in Den Haag. Er worden zaken over de schutting gegooid die wij als gemeente maar moeten uitvoeren zonder extra geld.” Ondanks het tekort van bijna een half miljoen euro hoeven de inwoners niet te vrezen dat de lasten extreem gaan stijgen, afgezien van inflatiecorrectie.

Het tekort komt ten laste van het sociaal domein; de uitvoering van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning kost meer geld dan het rijk heeft voorzien. “De gemeente heeft er veel taken bij gekregen, geen probleem, maar het Rijk heeft niet voorzien dat de inwoners ons beter weten te vinden dan landelijke organisaties. We staan dichterbij de inwoner én dus wordt er sneller en makkelijker een aanvraag ingediend.” De reserves zijn volgens Robben opgedroogd, doordat de laatste jaren al flink op eigen kracht moest worden gevaren. Wethouder Eric Braamhaar vult aan: “Laat maar zien wat het kost, het Rijk wil stappen zetten die niet mogelijk zijn. Dit kan echt niet langer zo. We gaan samen met andere gemeenten stevig lobbyen. De plannen zijn zwaar ondoordacht.”

De gemeente staat voor grote uitdagingen, mede doordat de nieuwe coalitie ook ambitieus is. Dankzij zwarte cijfers op de grondexploitatie kunnen ambities ook waargemaakt worden. Zo komt er eenmalig zo'n dikke acht ton beschikbaar gesteld voor uitvoering van belangrijke onderwerpen. Daarvan wordt komend jaar ongeveer anderhalf ton gebruikt, onder meer om de Dorpsstraat midden in Enter aan te pakken, in aansluiting op de realisatie van het Middenplein. “Het ziet er naar uit dat we daar in 2019 kunnen starten; eerst met het noordelijke deel”, aldus Robben die daarmee laat weten dat de bestaande plannen overeind blijven, onder meer op gebied van duurzaamheid en mobiliteit.

“De aanpak van wegen in de gemeente komt op een wat lager pitje te staan”, vult wethouder Johan Coes aan. “Daar waar we eerder zowel het riool als het wegdek tegelijkertijd gingen renoveren moeten we nu de keus maken om alleen het hoogstnoodzakelijk te doen. Dat betekent vernieuwing van het riool met geoormerkt geld vanuit het rioolfonds en op een later moment pas de openbare ruimte vernieuwen. Maar noodzakelijke klussen moeten we nu uitvoeren, anders krijg je het zogenoemde 'bulldozer-effect', dan hoopt alles zich uiteindelijk op.”

Op gebied van duurzaamheid wordt flink ingezet. Wethouder Richard Kortenhoeven laat weten dat er volgende maand, op 8 november, al een inloopavond op de rol staat om betrokkenheid en bewustwording bij inwoners te creëren. “We gaan met het plaatselijk belang en met de inwoners in gesprek, om te informeren hoe iedereen tegen verduurzaming aan kijkt en hoe we gezamenlijk op kunnen trekken om op termijn de gestelde doelen te kunnen halen. Dat zal ook in samenspraak met netbeheerder Cogas gebeuren.”