Brainstormsessie in vol dienstgebouw over toekomst Hambergeres

Natuur & Milieu

ENTER – Meer dan negentig grondeigenaren, alle Wierdense politieke partijen en andere genodigden waren dinsdagavond 13 februari aanwezig op de brainstormbijeenkomst over de toekomst van de Hambergeres in Enter.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Initiatiefgroep Hambergeres, bestaande uit een aantal omwonenden en grondeigenaren van de Hambergeres. De groep wil zich gaan inzetten voor het behoud en waar mogelijk een landschappelijke verfraaiing van de karakteristieke laatste overgebleven open deel van de Enterse es. Deze es strekte zich vroeger uit vanaf de Jagersweg tot aan de Witmoesdijk. Daarvan is nu alleen grofweg het gedeelte tussen de Rijssenseweg, Achteresweg, de lijn Marcus Samuelstraat, Akkers, Daalakkers en de Witmoesdijk nog over.
Het doel van de avond was om bij grondeigenaren te peilen of er draagvlak is voor dit initiatief. En zo ja, op welke wijze de grondeigenaren zo’n opwaardering voor zich zien. De initiatiefgroep had Niek Hannink, een landschapsvormgever uit Tubbergen uitgenodigd om meer te vertellen over de kenmerken van een es en over de Hambergeres in bijzonder. Daarna was er uitgebreid gelegenheid om in groepen te discussiëren over een aantal stellingen en vragen.
Volgens Ben ter Haar, die de avond namens de initiatiefgroep leidde, was het een geslaagde avond waarbij de voorlopige conclusie getrokken kan worden dat de meerderheid van de aanwezigen voor het behoud van het open karakter van de es is. Echter over de manier waarop dit vorm gegeven moet worden wordt zeer verschillend gedacht. Een groot gedeelte van de aanwezigen geeft aan dat er verder niets hoeft te gebeuren en dat de es mooi genoeg is zoals het er nu bij ligt. Vele andere aanwezigen zien een opwaardering van het landschap naar de oorspronkelijke kenmerken van een es wel zitten en hebben verschillende ideeën geopperd.
De Hambergeresgroep gaat komende weken alle input van de avond verwerken en nadenken of ze hun initiatief gaan omzetten naar een officieel burgerinitiatief voor het behoud van de Hambergeres.