Duurzaam (T)huis Twente paraat voor advies aan woningeigenaren

Natuur & Milieu

WIERDEN – Woningeigenaren uit de gemeente Wierden kunnen ook dit jaar weer advies inwinnen bij de wooncoaches van Duurzaam (T)huis Twente over duurzaam wonen. De gemeente Wierden heeft de samenwerking met Duurzaam Thuis Twente verlengd tot eind 2018.

De afgelopen jaren heeft Duurzaam (T)huis Twente vier wooncoaches opgeleid. Zij geven gratis en onafhankelijk advies over verbouwingen, energiebesparing, levensloopbestendig (ver)bouwen, veiligheid en wooncomfort. Maar ze helpen ook bij het vergelijken van offertes. “De wooncoaches doen enorm nuttig werk,” aldus wethouder Slagers. “Veel woningeigenaren vinden duurzaamheid belangrijk, maar weten niet goed waar ze op moeten letten.”

Woningeigenaren kunnen via www.duurzaamthuistwente.nl of via duurzaamwierdenenter.nl/energieloket een afspraak maken met één van de wooncoaches. Ook kunnen zij elke woensdag van 16.00 uur tot 19.00 uur terecht bij het energieloket in het gemeentehuis.

Woningeigenaren weten steeds beter hun weg te vinden naar de wooncoaches. Inmiddels hebben de Wierdense wooncoaches meer dan 127 gesprekken gevoerd. Uit monitoring blijkt dat 41 procent van de woningeigenaren na zo’n gesprek overgaat tot maatregelen. Daarnaast is 29 procent van plan om in het komende jaar maatregelen te nemen.

Duurzaam (T)huis Twente is in 2015 opgericht, op initiatief van de 14 Twentse gemeenten. Het is tot eind 2017 gefinancierd uit een subsidie van de VNG en de provincie Overijssel. Om in 2018 verder te kunnen heeft het bestuur van Duurzaam Thuis Twente de 14 Twentse gemeenten gevraagd om een bijdrage van vijftig cent per inwoner. De gemeente Wierden sluit hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de stichting.