Gecontroleerd laten branden van het Wierdense Veld versterkt heide

Natuur & Milieu

De Brandweer Twente, de Brandweer IJsselland en Landschap Overijssel houden het vuur nauw in de gaten.

WIERDEN/NIJVERDAL – De Brandweer Twente, de Brandweer IJsselland en Landschap Overijssel heeft vorige week stukken van het Wierdense Veld gecontroleerd in brand gestoken. In totaal zijn er drie vakken van ongeveer een halve hectare gebrand. Het branden moet de eentonige grasgroei terugdringen, waardoor de heide meer kans krijgt om te groeien. Het Wierdense Veld is verzuurd door stikstof waardoor veel plant- en diersoorten met uitsterven worden bedreigd. De aankomende jaren slaan verschillende partijen de handen ineen om het Wierdense Veld, dat is aangewezen als Natura 2000-gebied, te versterken en weerbaarder te maken voor de toekomst. Het branden is een van de beheermaatregelen die hier aan bijdraagt.
De natuur in Nederland heeft te lijden. Door bijvoorbeeld de hoeveelheid stikstof en ammoniak verzuurt de natuur en groeien heidevelden dicht met gras. Dit gras verdringt de heide, waardoor, als we niets ondernemen, de heide uiteindelijk zal verdwijnen. Daarom doet Landschap Overijssel er alles aan om de vergrassing, en het anderszins dichtgroeien, van de heide tegen te gaan. Dit gebeurt met de schaapskudde die het gras kort houdt en door het handmatig verwijderen van boompjes en struiken. Maar dit gebeurt ook door geregeld stukken heide te branden. “Het gras brand weg waardoor de heide, en allerlei andere planten waarvan de zaden nog in de bodem aanwezig zijn, de kans krijgen te groeien”, zegt terreinbeheerder Evert Dijk. “Daarnaast bevat het as dat ontstaat belangrijke mineralen die de heide nodig heeft. Een gevarieerde heide is aantrekkelijk om te zien, maar is ook een goed leefgebied voor verschillende insecten, reptielen en vogels.”
Het branden is een precieze klus die Landschap Overijssel samen met de Brandweer Twente en de Brandweer IJsselland uitvoert. Voor beide brandweren was het branden een oefening in natuurbrandbestrijding om in de toekomst zo goed mogelijk op natuurbranden te kunnen reageren. “Het branden kon alleen plaatsvinden onder de juiste weersomstandigheden”, zegt Evert. “Niet te nat, niet teveel wind en het liefst wanneer het vriest. Want dan blijft de brand oppervlakkig en hebben kleine dieren en insecten die in de grond zitten geen last van de brand. Vandaag was de perfecte dag”.
Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel werken samen aan het herstel van het kwetsbare heidelandschap. Dat doen zij door maatregelen te nemen waardoor de kwaliteit van de leefgebieden voor planten en dieren verbetert. Het Wierdense Veld is onderdeel van een groot gebied in het midden van Overijssel waarin vijf Europees beschermde natuurgebieden liggen; de Sallandse Heuvelrug, de Lemelerberg, de Borkeld, het Boetelerveld en het Wierdense Veld. Het Overijsselse heidelandschap belooft een gezond en duurzaam leefgebied voor de toekomst dat ruimte biedt voor natuur, recreatie, landbouw en economie.