Onderzoek naar aardgasvrije wijk deel Plan Oost Wierden

Natuur & Milieu

WIERDEN – De gemeente Wierden, woningstichting Reggewoon, Stichting ROOS, Stichting SKOT, Stichting Verion en netbeheerder Cogas slaan de handen ineen om Plan Oost in Wierden te verduurzamen. Daartoe hebben de betrokken partijen maandagavond 11 maart een intentieverklaring ondertekend.

Gezamenlijk wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het energieverbruik van drie basisscholen, de kinderopvang, een sportzaal en 44 seniorenwoningen in dit gebied te verduurzamen. De gemeente heeft in het coalitieprogramma 2018-2022 de ambitie uitgesproken om uiteindelijk onafhankelijk van aardgas te worden. In de vorm van een pilot wordt nu eerst onderzocht welke alternatieve energiebronnen geschikt zijn voor dit deel van de wijk Plan Oost.
“Ik ben heel blij dat we met deze pilot een deel van de wijk proberen te verduurzamen”, laat Richard Kortenhoeven, wethouder duurzaamheid weten. “Cogas is hierin een belangrijke partner met haar kennis en ervaring in alternatieve energiebronnen”. Beide partijen werken nauw samen met de scholen De Morgenster, Het Galjoen en De Widerode. Naast de scholen wordt ook gekeken naar verduurzamen van de nabij gelegen Sportzaal Het Noordbroek, kinderopvang Het Palet en een deel van de (senioren)woningen van Reggewoon. De eerste onderzoeksresultaten worden nog voor komende zomer verwacht.

In 2021 moet de gemeente een plan hebben waarin staat welke wijken, wanneer en op welke manier aardgasvrij gemaakt worden. Hierbij heeft de gemeente hulp ingeroepen van Cogas. De netbeheerder ondersteunt de gemeente met het maken van warmteplannen. Gerald de Haan, directeur Cogas is blij met de samenwerking: “We hebben een gezamenlijke opdracht vanuit het Klimaatakkoord; die gaan we graag aan met de gemeente Wierden. Wij hopen op een succesvolle pilot”.