Studenten Wageningse Universiteit doen onderzoek biodiversiteit Groene Weuste

Natuur & Milieu

WIERDEN – Vier studenten van Wageningse Universiteit hebben onderzoek uitgevoerd naar de biodiversiteit op zonnepark De Groene Weuste in Wierden. Afgelopen week waren zij te gast om de CO2-productie van de bodem te meten en het het aantal regenwormen, plantensoorten en insecten te tellen en te beschrijven. Ook onderzoeken de studenten de gevolgen van schaduw en watertekort onder de panelen. De resultaten worden vergeleken met die van andere zonneparken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. De verwachting is dat de biodiversiteit behoorlijk toeneemt in vergelijking met de monocultuur van gras- of maislanden.

De Groene Weuste is eerder dit jaar opgeleverd en inmiddels als zonne-park operationeel. “Het is een droomstart voor ons zonnepark geworden. Met een record aantal zonne-uren hebben we natuurlijk heel veel groene stroom opgewekt”, aldus de bestuursleden van de stichting Duurzaam Wierden-Enter. “Tot nu is er al 3,63 GWh = 3.630.000 kWh geproduceerd en dat is het stroomgebruik van 1200 huishoudens in een jaar.
Het succes van het Wierdense park moet een vervolg krijgen in Enter. “Met de opgedane ervaring willen we nu ook graag een zonnepark in Enter bouwen. Wij hebben met een grondeigenaar een intentieovereenkomst gesloten voor de bouw van een park aan de Trelliesweg. We hebben de omwonenden hierover geïnformeerd.” Het wachten is nu op de gemeente. Er is een zogenaamd afwegingskader voor zonneparken opgesteld. Hierin staat waar wel en waar geen zonneparken mogen komen en wat de randvoorwaarden zijn. Op 8 november organiseert de gemeente een informatieavond voor bewoners, ondernemers en organisaties waarin het beleid van de gemeente wordt toegelicht en bediscussieerd. “Naar aanleiding hiervan wordt het beleidskader mogelijk aangepast en op z’n vroegst in de raadsvergadering van januari behandeld. Wij vinden het jammer dat deze vertraging optreedt. Het betekent dat we dan pas in oktober volgend jaar subsidie kunnen aanvragen.” Op 8 november wordt het plan voor de Trelliesweg ook gepresenteerd aan alle belangstellenden.