Voorlichtingsavond over bouw zonnepark in Enter

Natuur & Milieu

ENTER – De Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter zet zich in op de bouw van een tweede zonnepark in de gemeente Wierden. In navolging van het park De Groene Weuste in Wierden zijn er vergevorderde plannen om aan de Trelliesweg in Enter, vlakbij de A1, ook een zonne-energiepark in te richten. “We hebben hiervoor een plan ingediend bij de gemeente. Het wachten is nu op het toetsingskader dat de gemeenteraad moet vaststellen. Hopelijk gebeurt dat in april”, aldus Helga Sasbrink namens de stichting. Het park moet ongeveer vijf hectare groot worden en uiteindelijk stroom opleveren voor ongeveer 2500 huishoudens.

Met de eigenaar van de grond is al een intentieovereenkomst gesloten. “Als het plan doorgaat ontvangt hij van onze stichting een jaarlijkse pacht, maar is hij verder niet betrokken bij de realisatie en exploitatie van het park”, aldus Sasbrink. De Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter wil graag transparant het traject starten en duidelijk maken dat de stichting zelf verantwoordelijk is voor het plan. Ook omwonenden worden daar zorgvuldig en nauw bij betrokken. “We willen de buurt laten profiteren van de opbrengsten van het zonnepark, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de bouw van een geluidswal langs de A1.” Om de plannen te duiden is er op donderdagavond 3 januari om 19.30 uur een voorlichtingsavond in de blokhut van Jong Nederland op de hoek van de Rondweg en Jagersweg in Enter. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd.