Culturele Raad zorgt al dertig voor voor ontspanning en entertainment

Uitgaan & Cultuur

Koos Sijtsema.

WIERDEN – Het nieuwe culturele seizoen is onlangs ook in Wierden weer van start gegaan met het succesvolle straattheater in de winkelkern van Wierden. Daarmee is het startschot gegeven voor vele mooie en interessante shows, concerten en lezingen op diverse locaties in Wierden. De drijvende kracht achter de culturele evenementen in de gemeente Wierden is de Culturele Raad (CRW). We gingen in gesprek met de voorzitter van dit gezelschap, Theo de Putter. Sinds enkele maanden heeft hij de voorzittershamer ter hand genomen om met enkele enthousiaste vrijwilligers een – binnen de financiële mogelijkheden – zo uitgebreid mogelijk cultureel aanbod in de gemeente neer te zetten.

“We hebben helaas geen eigen theaterzaal in Wierden, waardoor we gewezen zijn op verschillende zalen en ruimtes”, duidt de voorzitter. Dat heeft zo z'n beperkingen, maar je kunt er ook creatief mee om gaan. “Mede door dat gebrek is twee jaar geleden wel het cabaretproject Weird ontstaan. Een aantal winkels werd omgevormd tot een klein theater voor een avondje cabaret en muziek. Op deze wijze proberen we de drempel naar cultuur zo laag mogelijk te maken en te houden. En ik moet er bij zeggen, de voorstellingen worden nagenoeg allemaal goed bezocht.”

Het programma van de Culturele Raad Wierden is breed en omvat muziek, theater, show en lezingen. In verschillende werkgroepen zijn de vrijwilligers voor de CRW actief. “We hebben negentien vrijwilligers die het allemaal leuk vinden om iets te organiseren voor de Wierdense bevolking. De werkgroepen zijn onderverdeeld in muziek, cultureel café, lezing en ga zo maar door. We proberen met z'n allen met een zo'n laag mogelijk budget een zo creatief mogelijk programma samen te stellen. Dat is nou juist de kunst, want veel financiële ruimte hebben we niet.”

Om meer armslag te krijgen werkt de raad ook samen met andere partijen, waaronder de Historische Kring Wederden, maar ook het Parkgebouw in Rijssen waar grotere voorstellingen dan bezocht kunnen worden dankzij een ritje met de Kunstbus. Het programma in de kern Wierden wordt veelal aangeboden in de bibliotheek en eerder ook in de Marke. Door sluiting van deze zaal ziet de Culturele Raad zich genoodzaakt om elders locaties te huren. “We hebben plek gevonden in basisschool Het Galjoen, de bibliotheek en het Ontmoetingscentrum. Het is soms wat behelpen, maar de mensen weten ons gelukkig altijd wel te vinden!”, vertelt De Putter. “De Culturele Raad is niet voor niets al dertig jaar actief in Wierden. Het zou mooi zijn al dat ook in de toekomst zo blijft. Vrijwilligers kunnen we daarom altijd gebruiken, dus wie zich geroepen voelt...”

<KADER>
Heeft het verhaal wel een moraal?'
Het eerstvolgende evenement op het programma van de Culturele Raad Wierden is een lezing over filosoof Friedrich Nietzsche. Op dinsdag 30 oktober neemt Koos Sijtsema de bezoekers mee in het leven van Nietzsche aan de hand van actualiteiten en laat daarmee zien dat de gedachtenspinsels van deze Duitse filosoof nog steeds actueel zijn. Het thema van de avond is 'Heeft het verhaal wel een moraal?'

Sijtsema werd geboren op een boerderij in het zuiden van Friesland, maar na zijn schooltijd in Heerenveen en zijn studie in Groningen kwam hij uiteindelijk terecht in Twente en koos hij voor het onderwijs, onder meer als docent Duits en kwam op die wijze ook met filosofie in aanraking. “De gedachten van Nietzsche zijn goed te projecteren op het hedendaagse. Er zijn het laatste jaar veel interessante maatschappelijke discussies gaande over zeer verschillende onderwerpen, die gemeen hebben, dat ze over begrippen als 'goed, slecht, schuld, verantwoordelijkheid' gaan en sommige mensen in soort 'permanente staat van verontwaardiging' brengen. De filosoof Nietzsche heeft over deze begrippen een zeer uitgesproken mening!”

De hedendaagse mens is volgens Nietzsche ontredderd, ziek en wel ziek gemaakt door een moraal die begrippen als goed en slecht en schuld op hem laadt, terwijl deze begrippen absoluut gezien niet bestaan, een onduidelijke betekenis hebben. “Het is allemaal erg betrekkelijk en dat wil Nietzsche duidelijk maken. Met begrippen als goed en kwaad gaan ook wij in het dagelijks leven erg oppervlakkig om. Wat is namelijk goed en kwaad? Vaak is het zo dat machthebbers bepalen wat goed en kwaad is en zo kom je aan de ethische kant. Denk in dit kader bijvoorbeeld aan de actualiteit rondom 'nepnieuws'. Want wat voor jou 'nepnieuws' kan zijn, hoeft voor een ander dus niet zo te zijn. Degene die de macht heeft, bepaalt de begrippen en daar heeft Nietzsche duidelijk een mening over.”

Of Nietzsche gelijk heeft is moeilijk te bepalen, maar hij leert volgens Sijtsema wel wat voorzichtig te zijn, als iemand ons vol verontwaardiging vertelt hoe wij ons als goed mens moeten gedragen. De avond wordt interactief van opzet. “Ik ga geen preek houden”, vertelt Sijtsema lachend. “Het zou mooi zijn als er discussies worden aangezwengeld. Daarbij zal ik vooral de gedachten van Nietzsche duiden en vertalen naar het heden.” De lezing wordt gegeven in Basisschool Het Galjoen aan de Kruizemunthof te Wierden. De entree bedraagt, inclusief koffie of thee, 7,50 euro. Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar of in de voorverkoop bij Reterink in Wierden en Primera in Enter.