Dit jaar nog investeren?

Zakelijk

Moet ik dit jaar nog investeren?

Het einde van het ondernemersjaar komt in zicht. Stel u heeft al een aantal investeringen gedaan in 2017. Is het dan slim om in 2017 nog meer investeringen te doen, of kunt u beter wachten tot 2018? En waar hangt dat van af?

Als u binnenkort wilt investeren, is het slim om er nu over na te denken of u dat beter dit jaar of volgend jaar kunt doen.

Een belangrijke fiscale faciliteit is de KIA, oftewel: de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Hoeveel moet u in een jaar (tabel jaar 2017) investeren om investeringsaftrek te krijgen:

Meer dan Niet meer dan KIA
- € 2.300 € 0
€ 2.300 € 56.192 28% van het investeringsbedrag
€ 56.192 € 104.059 € 15.734
€ 104.059 € 312.176 € 15.734 -/- 7,56% van bedrag boven € 104.059
€ 312.176 € 0

Voorbeeld niet uitstellen investering
Stel u werkt in de hoveniersbranche en u heeft dit jaar een zaagmachine gekocht van € 1.750.
U overweegt om een aanhanger aan te schaffen voor € 1.750. U heeft geen andere investeringen voor ogen. Koopt u de aanhanger volgend jaar, dan blijft u beide jaren onder de grens van € 2.300 en heeft u geen recht op de KIA. Koopt u de aanhanger nog dit jaar, dan heeft u recht op 28% over € 3.500 = € 980.

Voorbeeld wel uitstellen investering
Stel dat u dit jaar al voor € 50.000 heeft geïnvesteerd en u bent toe aan een nieuwe machine van € 20.000.

Als u in 2017 investeert in de nieuwe machine, pakt de berekening als volgt uit:
Totale investering jaar 2017: € 50.000 + € 20.000 = € 70.000 → KIA 2017: € 15.734.

Als u in 2018 investeert in de nieuwe machine, is de KIA hoger:
Investering jaar 2017: € 50.000 → KIA jaar 2017: € 50.000 x 28% = € 14.000.
Investering jaar 2018: € 20.000 → KIA jaar 2018: € 20.000x 28% = € 5.600.
Totale investeringsaftrek 2017 + 2018 = € 19.600.

Het verschil bedraagt € 19.600 - € 15.734 = € 3.866. Een mooi voordeel door maar een paar weken te wachten.

Leuker kunnen wij het niet maken, wel duidelijker.

Uw boekhouder én belastingadviseur.
Anke Leeftink, Adcam Administraties
(e-mail: info@adcam.nl of 0546 – 572036).